IKC de Regenboog

Binnen Intergraal Kind Centrum de Regenboog wordt er gewerkt met een PBS (positive behavior support) programma. Voor dit programma heeft Kaab Design & Art communicatie materiaal ontwikkeld.

Dit materiaal bestaat uit 7 A4 posters met afspraken over hoe de leerlingen zich gedragen in de verschillende ruimtes op school. En een grotere canvas print waarop algemene afspraken staan en die duidelijk maakt dat de Regenboog een school is met een PBS programma.