Leda Praktijk voor Verloskunde

De verhuizing van verloskundige praktijk Leda naar een nieuw pand was de aanleiding om een nieuwe huissijl te lanceren, met als doel grotere herkenbaarheid. Voor deze praktijk heb ik een nieuwe identiteit ontwikkeld die aansluit bij de betrokken en profecionele zorg die Leda aan moeder en kind wil geven. Ik ben begonnen met een logo in heldere kleuren en heb de huisstijl verder uitgebreid met herkenbare stijl elementen.
Deze nieuwe identiteit heb ik toepast op alle huisstijldragers zoals oa briefpapier, folder en praktijkboekje. De Wordpress template van de website van Leda is ook opnieuw vormgegeven zodat deze een geheel vormt met de nieuwe huisstijl.

identiteit
web