Algemene Voorwaarden

Op alle werkzaamheden van Kaab Design & Art zijn de Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlanse Ontwerpers (BNO) van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40539096.